Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Obchodní podmínky


TOTO JSOU OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY PETR BERKA,NEPROBYLICE 54 , 27375, IČ 75416549, NEPROBYLICE


(dále jen prodávající)

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že závazná objednávka/kupní smlouva, se uzavírá v momentě potvrzení objednávky prodávajícím, nikoli zadáním a registrací objednávky pomocí elektronického obchodu profinarp.cz. Potvrzovací e-mailová zpráva elektronického obchodu slouží pouze pro informaci, že zadání a dokončení objednávky zboží proběhlo správně.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


PŘÍJEM OBJEDNÁVEK


Objednávky přijímáme :

přímo z našeho e-shopu - kdykoli
mobil 607 507 767: - po - ne 9 - 17 hod
e-mailem : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - kdykoli
osobně v prodejně  Harantova 1410/6 , 39701 Písek, po-pá 9:00 - 16:00 hod.

Minimální Výše objednávky pomocí elektronického obchodu profinarp.cz je 200Kč s DPH.


ÚDAJE NUTNÉ PRO VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY


Pro firmy,podnikatele :

úplný a přesný název firmy
přesnou fakturační adresu
přesnou doručovací adresu - místo dodání,včetně PSČ
IČ , DIČ,pokud jste plátci DPH
jméno a příjmení kontaktní osoby
telefonní spojení , e-mail , mobilní telefon
přesný název a kód zboží, případně popis zboží , výrobce
další doplňující údaje,pokud jsou nutné

Pro soukromé osoby  :

jméno a příjmení
přesnou doručovací adresu - místo dodání,včetně PSČ
telefonní spojení , e-mail , mobilní telefon
přesný název a kód zboží, případně popis zboží , výrobce
další doplňující údaje,pokud jsou nutné


PLATEBNÍ PODMÍNKY


Úhrada fakturou : pro zákazníky dlouhodobě  spolupracující a po dohodě
Úhrada zálohově : prodávající vystaví kupujícímu zálohovou fakturu a po připsání stanovené částky na účet prodávajícího bude zboží  v nejkratším možném termínu odesláno kupujícímu.
Úhrada hotovostní : dobírkou při převzetí zboží od dopravce

UPOZORNĚNÍ : ZPŮSOB PLATBY BUDE VŽDY UPŘESNĚN INDIVIDUÁLNĚ !


PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY


Zboží je zabaleno s maximální péčí s ohledem na povahu zboží. Pokud přesto dojde při přepravě k porušení obalu, je toto nutno vyznačit při převzetí na protokolech přepravce, případně v závažných případech zboží nepřebírat a vrátit přepravci. Za vady zboží, které bylo převzato bez výhrad, a bylo zjevně poškozeno špatnými přepravními podmínkami, nenese prodávající jakoukoli zodpovědnost.

Zboží je v rámci ČR zasíláno :

přepravní služba PPL, Geis     cena  132 Kč  vč.DPH  /  1  balík do 15 kg
přepravní služba PPL, Geis     cena 300 Kč  vč.DPH   / 1 balík do 30 kg
Česká pošta                           Dle platných tarifů české pošty:  ZDE

Výše úhrady je včetně balného, při odběru zboží "na dobírku" účtujeme k poštovnému 40Kč s DPH.

Na nadměrné zboží, které nelze klasifikovat jako "standartní balík" se vztahují jiné přepravní podmínky a cenové tarify, které budou se zákazníkem konzultovány.

Poštovné neúčtujeme u nákupu nad 3000,- Kč bez DPH / 3600,-Kč vč.DPH  a  to ani v případě většího počtu balíků. Limitem neúčtování poštovného zůstává deklarovaná výše ceny nákupu za jednu objednávku. Vyjímkou je spojovací materiál. U tohoto se ceny poštovného mohou lišit od uváděných sazeb.

Osobní odběr je možný v naší prodejně na adrese Harantova 1410/6 , 39701 Písek , po-pá 9:00-16:00 hod. V případě osobního odběru neúčtujeme žádné poplatky.

Přepravné pro zahraničí je určováno individuálně dle aktuálnícho ceníku dopravce.


DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta u zboží je vyznačena v e-shopu u každé položky zboží zvlášť. Obvyklá dodací lhůta činí 2-5 pracovních dnů od objednání daného zboží. V případně delší dodací lhůty kvůli vyprodání zboží, požadavku na speciální, neobvyklé zboží, nebo jiných závažných důvodů, vás budeme neprodleně kontaktovat.


VLASTNICKÁ PRÁVA


Vlastnické právo k objednanému a doručenému zboží nabývá kupující po jeho úplném uhrazení.Do té doby je zboží ve vlastnictví prodávajícího.


STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO


Zboží bylo vyřazeno ze sortimentu,anebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nebude souhlasit s náhradním plněním,či rozdílnou cenou,bude mu prodávajícím tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu,zpravidla do pěti pracovních dnů.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě zakoupení zboží na internetovém obchodu profinarp.cz:
Dle zákona č. 367/2000 máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba-nepodnikatel (nikoliv na IČO).

Dle ust. § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, který byl použit pro příjem těchto prostředků. Prodácající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržujte následující podmínky:

Písemně nás kontaktujte,že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky a variabilní symbol faktury. Zboží zašlete nazpět na adresu Petr Berka, Harantova 1410/6, Písek, PSČ 39701. Dodržujte následující:

Zboží musí být kompletní, nepoškozené, neopotřebené. Pro zamezení poškození vraceného zboží při přepravě posílejte zboží zpět doporučeně a pojištěné, naše firma neručí za případnou ztrátu a poškození během přepravy.

Kupující nemá právo žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží v případech, kdy dodavateli vznikají problémy, které znemožňují prodej smluveného zboží - např. zásah vyšší moci, stávky, atd. jak v provozovně prodávajícího, tak jeho u jeho subdodavatelů.

Prodávající rovněž neodpovídá kupujícímu za následné škody vzniklé nesplněním dodání zboží prodávajícím, pokud se tak stane z důvodu nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.

 


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace)


 

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. ,

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

 


Řešení sporů


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 


OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Respektujeme vaše soukromí. Vaše osobní data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám. Veškeré informace získané registrací zákazníka na webový obchod profinarp.cz, či jiným způsobem komunikace, budou použity výhradně k úkonům nutným ke zpracování nabídky, objednávky, vyřízení reklamace či odstoupení od kupní smlouvy.
Registrací na webu www.profinarp.cz akceptujete zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření a oprávněný zájem správce.

 

1. Jaké osobní informace a data zpracováváme?

Zpracováváme osobní data a informace nutná k zajištění vyřízení objednávky, ke komunikaci v případě nabídky zboží, vyřízení reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy.

 

2. Kdo získá vaše osobní data?

Vaše osobní data získá prodejce a jeho personál (za účelem provedení úkonů vypsaných v bodu 1.)

Třetí strana, ani personál vykonávající úkony nesouvisející s vyřízením objednávky, nabídky zboží, vyřízení reklamace či odstoupení od kupní smlouvy, nemá přístup k těmto informacím.

 

3. Jak dlouho uchováváme Vaše data?

Vaše data se zpracovávají po dobu potřebnou k vykonávání komunikace za účely zmíněnými v bodu 1.

Vaše data se uchovávají po zákonnou dobu potřebnou k plnění povinností vyplývajících ze zákonu o účetnictví.

 

4. Vaše práva na základě GDPR:

Máte právo nahlédnout či zkontrolovat vaše osobní údaje a data získaná prodejcem.

Máte právo žádat vymazání námi získaných osobních údajů, pokud to neodporuje povinnostem prodejce z bodu 3.

Máte nárok na kopii osobních údajů a dat zísakných prodejcem.

 

Vaše práva můžete aplikovat a využít kontaktováním prodejce, ať už elektronicky, telefonicky, nebo na adrese provozovny.

V případě podezření ze zneužití Vašich osobních dat kontaktujte personál provozovny, či prodávajícího.

 


RECYKLAČNÍ POPLATEK ELEKTRONÁŘADÍ


Povinnost výběru poplatku za zpětný odběr elektrozařízení (PHE) byla zavedena dne 13.8.2009 novelou zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, která upravuje nakládání s tzv. elektroodpadem, jeho oddělený sběr a následně ekologickou likvidaci. Tento zákon se týká jak výrobců, tak dovozců i samotných prodejců.
Elektronický obchod profinarp.cz jako prodejce elektrozařízení využívá možnosti započíst recyklační poplatek do ceny výrobku, proto jsou ceny uváděné v našem internetovém obchodě již konečné a recyklační poplatek není účtován jako dodatečná položka ke zboží. Prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.
Informace o kontaktních místech pro sběr historického elektroodpadu a aktuální legislativě lze nalézt ZDE.
Veřejné sběrné místo elektroodpadu v Písku je na adrese:
Kovošrot Praha, a.s
Za Šarlákem, Písek 307 01


Pravidla diskusního fóra


Diskusní forum (odkaz hlavního menu "Diskuse") slouží k jednoduché komunikaci návštěvníka webu s obchodem profinarp.cz. Návštěvník diskuse může do diskuse vkládat dotazy související se zbožím prodávaným obchodem profinarp.cz, dotazovat nenalezené zboží, či žádat o rady k použití zakoupeného i nezakoupeného železářského zboží a techniky.

Pravidla pro vkládání odkazů:
Odkaz do diskuse lze vložit přímým zkopírováním, popřípadě vytvořením hypertextového odkazu. Pro přehlednost doporučujeme vkládat zkrácené odkazy, nebo odkaz jako hypertext.
Pravidla pro vkládání obrázků:
Maximální dovolené rozměry vkládaných obrázků jsou stanoveny na 100 bodů výšky a 200 bodů šířky. Větší obrázky prosím vkládajte jako miniatury, popřípadě tzv "thumbnail" obrázky (typicky ze serverů imageshack, picfront a jiné). Systém v kódu rozpoznává pouze dvojité uvozovky - " - proto dbejte na správnost vloženého kódu, který se jinak nezobrazí korektně.

Je zakázáno vkládat texty, obrázky i odkazy, s obsahem porušujícím zákony ČR, slušnost a dobré mravy, a téže je zakázáno vkládání príspěvků za účelem reklamy.
Majitel webu si vyhrazuje právo bez oznámení smazat jakýkoli příspěvek v diskusi, či odepřít přístup pisateli, který poruší výše uvedená pravidla diskusního fora.

 

 

 

E-shop


Seznam všeho zboží


Rozšířené vyhledávání

Zapomenuté heslo?
Zapomněl jste své přihlašovací jméno?
Nemáte dosud účet? Registrace

Obsah košíku
Váš košík je prázdný